Bất Động Sản Vimiland

  • Bất Động Sản Vimiland

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương Mại Dịch Vụ Vimi123 hoạt động trong các lĩnh vực Thẩm định giá; Bất động sản, tư vấn hồ sơ, thủ tục bất động sản; Hỗ trợ tư vấn thiết kế, xin cấp giấy phép xây dựng, hoàn công công trình xây dựng; Cung cấp, tư vấn vật liệu xây dựng; Cung cấp, tư vấn hệ thống điện thông minh. Công ty đang quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản trực tuyến tại Website, mọi hoạt động giao dịch bất động sản và các thủ tục bất động sản đều được giới thiệu chi tiết, rõ ràng, chính xác, nhanh chóng và minh bạch.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN