BH FOOD

BH FOOD

Địa Chỉ:
32 Trường Chinh- TP Huế
Ngành nghề:
Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
Đã Đăng:
1 Công Việc.
Follower:
12

Tin tuyển dụng BH FOOD

Giới thiệu công ty