Tin khác

Tin khác

Hướng dẫn nộp CV

Hướng dẫn nộp CV

Gửi cv của bạn về email : contact@huejob.vn. Tạo tài khoản để tạo cv ngay trên website của chúng tôi https://huejob.vn/dang-ky Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi 0934950379 để gửi CV.

Bảng giá

Bảng giá

Quy Chế Hoạt Động

Quy Chế Hoạt Động

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Người sử dụng Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử dụng sau đây trước khi sử dụng Trang Web này hoặc trước khi mở một tài khoản đăng tin tại https://huejob.vn/ (“Tài Khoản”) để bạn biết được các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình liên quan đến Công ty Cổ Phần JOBKEY (gọi riêng và gọi chung là “JOBKEY JSC”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

QT Giải quyết tranh chấp

QT Giải quyết tranh chấp

Khi phát sinh các tranh chấp, khiếu nại, Công ty cổ phần JOBKEY ưu tiên giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của các thành viên vào chất lượng dịch vụ

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT huejob.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên).