Chuyển Phát Nhanh J&T Express

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chuyển Phát Nhanh J&T Express 

- Bưu cục Phú Vang: 41 Kinh Dương Vương, Phú Vang, TT Huế

- Bưu cục Phú Bài: 102 Sóng Hồng, Phú Bài, TT Huế 

- Bưu cục Phong Điền: 05 Bùi Dục Tài, Phong Điền, TT huế