Công Ty Cổ Phần Apec Land Huế

  • Công Ty Cổ Phần Apec Land Huế

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty CP Apec Land Huế, là thành viên của Tập Đoàn Apec hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Công ty CP Apec Land Huế là chủ đầu tư của Dự án Khu Phức Hợp Thủy Vân _ Giai đoạn 1, thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương, Khu đô thị mới Royal Park Huế - Resort City.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN