Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ

1 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: Khu công nghiệp nhỏ Đông Vĩnh, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An