Công ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn Miền Trung

  • Công ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn Miền Trung

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung

Ngành nghề kinh doanh:
- Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa;
- Bán buôn chuyên doanh khác: Mua bán nguyên liệu, vật tư sản xuất, các sản phẩm từ giấy, phế liệu, bột giấy các loại;
- Bán buôn các loại máy móc, thiết bị phụ tùng ngành giấy;
- Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy;
- In ấn bao bì;

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN