Công Ty Cổ Phần GONSA

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Công Ty Cổ Phần GON SA (gọi tắt là GONSA) được thành lập năm 2010 với giá trị cốt lõi không nằm ở giá trị tài sản mà nằm ở chính con người, GONSA luôn đề cao các chương trình đào tạo, chú trọng xây dựng chính sách phúc lợi và ghi nhận đóng góp của nhân viên.
- Môi trường làm việc tại GONSA xoay quanh 03 tính từ: TRẺ + NĂNG ĐỘNG + NHIỀU CƠ HỘI PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

- Với ngành nghề kinh doanh chính là: Dược Phẩm, Thực Phẩm Chức Năng và Mỹ Phẩm.