Công Ty Cổ Phần Huetronics

  • Công Ty Cổ Phần Huetronics

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Huetronics tuyển dụng:

- Nhân viên kế toán

Địa chỉ: số 3, đường số 1, cụm Công nghiệp An Hòa, phường An Hòa, thành phố Huế

Điện thoại: 0905.005.686

3 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

19 CÔNG VIỆC HẾT HẠN