Công Ty Cổ Phần Huetronics

1 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty Cổ Phần Huetronics tuyển dụng:

- Nhân viên kế toán

Địa chỉ: số 3, đường số 1, cụm Công nghiệp An Hòa, phường An Hòa, thành phố Huế

Điện thoại: 0905.005.686