Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản SH

  • Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản SH

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Khoáng sản SH hoạt động lĩnh vực: sản xuất và kinh doanh gạch men, với nhu cầu thị trường phát triển, công ty chúng tôi cần bổ sung các vị trí như sau:

3 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN