Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Khải Tín (Khải Tín Group)

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Lĩnh vực hoạt động:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

- Xây dựng nhà để ở

- Hoàn thiện công trình xây dựng

- Xây dựng công trình đường bộ

- Lắp đặt hệ thống điện

- Xây dựng nhà không để ở

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác