Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Trường Phú

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TPH (Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú) là công ty hạt nhân trong ngành năng lượng của Tập đoàn TTC, chuyên hoạt động trong lĩnh vực năng lượng đặc biệt là Thủy điện.

* Các Nhà máy đã đi vào hoạt động:

- Nhà máy thủy điện A Lin B1 tại xã Hồng Vân, Trung Sơn, huyện A Lưới và xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Nhà máy thủy điện A Lin Thượng tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

* Các lĩnh vực đang phát triển: thủy điện, điện nắng, điện gió.

Thông tin liên hệ:

SĐT: 0234 3817282