Công Ty Cổ Phần TTC

  • Công Ty Cổ Phần TTC

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TTC là nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp, có tổng công suất là 12 triệu m2 sản phẩm/ năm, với 4 dây chuyền được đầu tư lắp đặt thiết bị đồng bộ tiên tiến nhất của tập đoàn SACMI – Italia ứng dụng công nghệ xanh ECO trong quá trình sản xuất.
TTC hiện có hơn 400 CBCNV hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần. Nguồn nhân lực lãnh đạo chủ chốt của TTC đều là những cán bộ ưu tú trẻ, năng động, sáng tạo và có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất thực tiễn, mỗi thành viên trong TTC là một nhân tố mắt xích tạo nên sức mạng và thành công của Công ty.

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN