Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Đầu Tư Cộng Hưởng

Tin Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Đầu Tư Cộng Hưởng

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

CoPLUS được thành lập vào năm 2016 tại Huế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài về tư vấn luật, đầu tư, quản lý; không gian làm việc; cố vấn và ươm tạo doanh nghiệp.

Với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng lại có cùng một ý tưởng giống nhau, chúng tôi cam kết cởi mở, minh bạch, có đạo đức nghề nghiệp và trung thực trong từng giao dịch; sẵn sàng hợp tác và đổi mới trong việc xây dựng công ty; ủng hộ các ý tưởng mới và thúc đẩy mọi người cùng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Website : www.coplus.com.vn

Email: hr@coplus.com.vn