Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

Tin Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Công ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS (JIVF) là một thành viên của Tập đoàn Japan Consumer Credit (JACCS) – một trong những công ty tài chính lâu đời nhất tại Nhật Bản, được thành lập từ 1954 và là niềm tự hào của nền kinh tế Nhật Bản.Hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn JACCS bao gồm:Kinh doanh tín dụng / Kinh doanh thẻ tín dụng / Kinh doanh tài chính, bao gồm bảo lãnh tín dụng và các hoạt động khác.