Công Ty TNHH MTV Brycen Việt Nam

  • Công Ty TNHH MTV Brycen Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Phạm vi hoạt động:

- Phát triển phần mềm ứng dụng, mobile.

- Kinh doanh dịch vụ thuê ngoài doanh nghiệp.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN