Công ty TNHH MTV Takson Huế

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Công ty TNHH MTV Takson Huế thuộc tập đoàn TAKSON SPORTS WEAR CO., LTD - là tập đoàn may mặc lớn nhất Hàn Quốc, có trụ sở ở khắp các nước trên thế giới: Mỹ, Úc, Nhật Bản, Canada, Việt Nam (Sài Gòn: Takson Việt Nam và Takson Huế)