Công Ty TNHH SX-TM-DV Đăng Tuấn

  • Công Ty TNHH SX-TM-DV Đăng Tuấn

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH SX-TM-DV Đăng Tuấn tuyển dụng các vị trí:

- Đầu bếp

- Tạp vụ

- Phụ bếp

- Phục vụ

Ứng viên nộp hồ sơ tại 90 Lê Lợi, phường Phú Hôi, Thành phố Huế

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

4 CÔNG VIỆC HẾT HẠN