GHN Express

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Tuyển dụng GHN Express

- Điện thoại: 0899 209 264 (A. Hùng) - 0968 022 275 (P.NS)

- Địa chỉ: Thôn Thương An 2, xã Phong An, huyện Phong Điền (Đối diện Bệnh viện TW Huế 2)