Giáo Dục Phượng Hoàng

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trung Tâm Anh Ngữ Phượng Hoàng cam kết mang lại một hệ thống giáo dục bền vững tại Việt Nam và được thế giới công nhận. Mục đích của chúng tôi đó là tất cả các học sinh theo học tại Giáo Dục Phượng Hoàng đều có thể tham gia vào các môi trường giáo dục trên thế giới mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Mỗi học sinh được thôi thúc để trở thành những người công dân toàn cầu biết tìm kiếm tạo ra một thế giới hòa bình, tốt đẹp hơn thông qua tương trợ và chấp nhận lẫn nhau. Lòng tôn trọng và sự tha thứ luôn luôn được chúng tôi khuyến khích ở các em, giúp các em hình thành cái nhìn công bằng trong cộng đồng.