Hướng dẫn nộp CV

Gửi cv của bạn về email : contact@huejob.vn. Tạo tài khoản để tạo cv ngay trên website của chúng tôi https://huejob.vn/dang-ky Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi 0934950379 để gửi CV.