Hotline: 0234.654.8999 - 0234.656.3.888 contact@huejob.vn

PHP GROUP (Công Ty Mảng E - Commerce Thị Trường Mỹ)

  • PHP GROUP (Công Ty Mảng E - Commerce Thị  Trường Mỹ)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

+ Công ty TNHH PHP Group International Viêt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài (US)
+ Hoạt động trong các lĩnh vực
- Dịch vụ xử lý dữ liệu và hỗ trợ khách hàng trong các lĩnh vực thương mại, tài chính…
- Tư vấn, thiết kế hệ thống phần mềm, hệ thống thông tin.
- Tư vấn, áp dụng các công nghệ mới vào quản lý, sản xuất theo yêu cầu của khách hàng
- Hỗ trợ tất cả các vấn đề về công nghệ thông tin cho khách hàng
- Thiết kế đồ họa

3 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN