Hotline: 0234.654.8999 - 0234.656.3.888 contact@huejob.vn

Trung Tâm Khởi Nghiệp và Đổi Mới Sáng Tạo - Đại học Huế

  • Trung Tâm Khởi Nghiệp và Đổi Mới Sáng Tạo - Đại học Huế

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các cán bộ, giảng viên và HSSV trong Đại học Huế; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên, HSSV và các tập thể, cá nhân có nhu cầu. Cùng với đó tạo môi trường thuận lợi nhằm hỗ trợ các cán bộ, giảng viên, HSSV và các đối tượng khác hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tự tạo việc làm và thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển.

2 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

0 CÔNG VIỆC HẾT HẠN