Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tin Tuyển dụng việc làm Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Tỉnh Thừa Thiên Huế

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Viện Nghiên Cứu Và Phát Triển Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện tại không có tin tuyển dụng mới nào, có thể bạn sẽ thích một số công việc khác dưới đây:

Mục Lục
GIỚI THIỆU CÔNG TY

Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc UBND tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế có chức năng nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.