Công ty Cổ phần MultiAgro

  • Công ty Cổ phần MultiAgro

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần Bảo vệ Thực Vật Đa Quốc Gia, thành lập năm 2010 tại Hà Nội, là doanh nghiệp chuyên sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật & phân bón, dinh dưỡng cây trồng, thiết kế các giải pháp hữu hiệu chăm sóc và bảo vệ toàn diện cây trồng

0 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

1 CÔNG VIỆC HẾT HẠN